Stwórca przychylnie patrzy

SKĄD WIEMY, ŻE PO ŚMIERCI IDZIEMY DO: NIEBA, PIEKŁA, CZYŚĆCA?

Człowiek szuka jak największej ilości punktów pewnych, które pozwalają mu przejść przez życie w spokoju i poczuciu bezpieczeństwa. Przekłada się to w sposób naturalny i oczywisty na sferę wiary, gdzie pytanie dotyczące losu po śmierci należy do zasadniczych. Tajemnica śmierci zawiera w sobie przede wszystkim prawdę o wierności Boga wobec swojego stworzenia. Bóg będący miłością …

Śmierć przyjęta

Zacznę więc od spotkania się z tymi, których dobrze lub trochę znałem, a których już nie ma pośród nas. Ich odchodzenie z tego świata mówi o jakimś rodzaju psychologii umierania, śmierci. Osobiście byłem świadkiem śmierci dwóch bliskich mi osób. Ponieważ, jak dotąd, nie mam należytego dystansu, nie będę ich przywoływał. Przywołam natomiast obraz śmierci kogoś, …

CO TO ZNACZY, ŻE ŚMIERĆ MA DECYDUJĄCE ZNACZENIE DLA NASZEJ WIECZNOŚCI?

Pytanie o życie po śmierci, czyli o życie wieczne, oraz o jakość tego życia od zawsze nurtowało ludzkość. Religie różnie odpowiadają na to pytanie, ale w większości eschatologii mówi się o dwóch ostatecznych możliwościach: zbawieniu albo potępieniu. Jezus Chrystus żył pośród nas, umarł i zmartwychwstał, aby objawić nieodwołalnie zbawczą solidarność Boga z każdym człowiekiem (również …

CZY PO ŚMIERCI DUCH CZŁOWIEKA MOŻE BYĆ WŚRÓD NAS, CHOĆ GO NIE WIDZIMY?

Śmierć niszczy wspólnotę bezpośredniego i widzialnego przebywania między osobami; kończy się możliwość komunikacji, taka jaka towarzyszyła nam za życia. Wydarzenie to dotyka zarówno tych, co odchodzą, jak i żyjących, którzy pozostają. Nie znikają jednak wszystkie więzi, które istniały między osobami. To co pozostaje, to nie tylko pamięć i wspomnienia, ale — z chrześcijańskiego punktu widzenia …

CZY ŻYCIEM CZŁOWIEKA STERUJĄ PRZYPADKI, CZY PRZEZNACZENIE?

W życiu współczesnych ludzi można zauważyć pewien paradoks. Otóż z jednej strony lansuje się typ człowieka, który sam kieruje swoim życiem, zgodnie z własnymi upodobaniami, z drugiej zaś – szerzy się wiara w przeznaczenie oraz lęk przed tym, co przypadkowe i groźne w swojej nieobliczalności. Z jednej strony pewna reklama pokazuje nam różnych ludzi, którzy …