DLACZEGO LUDZIE MÓWIĄ, ŻE W NIEBIE JEST RAJ?

Pierwsza odpowiedź, jaka nasuwa się nam, mogłaby brzmieć: „ponieważ w niebie nie będzie jakiegokolwiek zła czy śmierci”. Ale wtedy rodzi się wątpliwość. Na początku stworzenia – w raju człowiek był szczęśliwy; tam jednak istniało zło. Upadły anioł mógł działać i kusić człowieka. Człowiek posłuchał szatana i z własnej woli popełnił grzech. Jeżeli więc w niebie …

SKĄD WIEMY, ŻE PO ŚMIERCI IDZIEMY DO: NIEBA, PIEKŁA, CZYŚĆCA?

Człowiek szuka jak największej ilości punktów pewnych, które pozwalają mu przejść przez życie w spokoju i poczuciu bezpieczeństwa. Przekłada się to w sposób naturalny i oczywisty na sferę wiary, gdzie pytanie dotyczące losu po śmierci należy do zasadniczych. Tajemnica śmierci zawiera w sobie przede wszystkim prawdę o wierności Boga wobec swojego stworzenia. Bóg będący miłością …

Chrystus przyjął śmierć

Nie można nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że w człowieku znajduje się „pęd” ku życiu, a nie ku śmierci. Człowiek pragnie egzystencji bez końca. Tego instynktownego niejako przekonania nie jest w stanie odebrać mu nawet uznanie faktu, że śmierć jest końcem, a nawet zupełnym zakończeniem tego życia. Przeświadczenie o zwycięstwie życia nad śmiercią, które człowiek …

Śmierć przyjęta

Zacznę więc od spotkania się z tymi, których dobrze lub trochę znałem, a których już nie ma pośród nas. Ich odchodzenie z tego świata mówi o jakimś rodzaju psychologii umierania, śmierci. Osobiście byłem świadkiem śmierci dwóch bliskich mi osób. Ponieważ, jak dotąd, nie mam należytego dystansu, nie będę ich przywoływał. Przywołam natomiast obraz śmierci kogoś, …

JAKI SENS MA ŚMIERĆ?

Trudność tego pytania polega, między innymi na tym, że sam nigdy na sobie nie doświadczyłem śmierci. Wiem, że po prostu się umiera. Spotykam się ze śmiercią. Ale nigdy jeszcze nie umarłem i nie wróciłem do świata, w którym teraz żyję. Gdyby to się stało, to pewnie byłbym mądrzejszy i mógłbym znacznie lepiej odpowiedzieć na postawione …

CO TO ZNACZY, ŻE ŚMIERĆ MA DECYDUJĄCE ZNACZENIE DLA NASZEJ WIECZNOŚCI?

Pytanie o życie po śmierci, czyli o życie wieczne, oraz o jakość tego życia od zawsze nurtowało ludzkość. Religie różnie odpowiadają na to pytanie, ale w większości eschatologii mówi się o dwóch ostatecznych możliwościach: zbawieniu albo potępieniu. Jezus Chrystus żył pośród nas, umarł i zmartwychwstał, aby objawić nieodwołalnie zbawczą solidarność Boga z każdym człowiekiem (również …

CZY PO ŚMIERCI DUCH CZŁOWIEKA MOŻE BYĆ WŚRÓD NAS, CHOĆ GO NIE WIDZIMY?

Śmierć niszczy wspólnotę bezpośredniego i widzialnego przebywania między osobami; kończy się możliwość komunikacji, taka jaka towarzyszyła nam za życia. Wydarzenie to dotyka zarówno tych, co odchodzą, jak i żyjących, którzy pozostają. Nie znikają jednak wszystkie więzi, które istniały między osobami. To co pozostaje, to nie tylko pamięć i wspomnienia, ale — z chrześcijańskiego punktu widzenia …

CZY ŻYCIEM CZŁOWIEKA STERUJĄ PRZYPADKI, CZY PRZEZNACZENIE?

W życiu współczesnych ludzi można zauważyć pewien paradoks. Otóż z jednej strony lansuje się typ człowieka, który sam kieruje swoim życiem, zgodnie z własnymi upodobaniami, z drugiej zaś – szerzy się wiara w przeznaczenie oraz lęk przed tym, co przypadkowe i groźne w swojej nieobliczalności. Z jednej strony pewna reklama pokazuje nam różnych ludzi, którzy …