Czerpać radość

SKĄD WIEMY, ŻE PO ŚMIERCI IDZIEMY DO: NIEBA, PIEKŁA, CZYŚĆCA?

Człowiek szuka jak największej ilości punktów pewnych, które pozwalają mu przejść przez życie w spokoju i poczuciu bezpieczeństwa. Przekłada się to w sposób naturalny i oczywisty na sferę wiary, gdzie pytanie dotyczące losu po śmierci należy do zasadniczych. Tajemnica śmierci zawiera w sobie przede wszystkim prawdę o wierności Boga wobec swojego stworzenia. Bóg będący miłością …

JAKI SENS MA ŚMIERĆ?

Trudność tego pytania polega, między innymi na tym, że sam nigdy na sobie nie doświadczyłem śmierci. Wiem, że po prostu się umiera. Spotykam się ze śmiercią. Ale nigdy jeszcze nie umarłem i nie wróciłem do świata, w którym teraz żyję. Gdyby to się stało, to pewnie byłbym mądrzejszy i mógłbym znacznie lepiej odpowiedzieć na postawione …

CO TO ZNACZY, ŻE ŚMIERĆ MA DECYDUJĄCE ZNACZENIE DLA NASZEJ WIECZNOŚCI?

Pytanie o życie po śmierci, czyli o życie wieczne, oraz o jakość tego życia od zawsze nurtowało ludzkość. Religie różnie odpowiadają na to pytanie, ale w większości eschatologii mówi się o dwóch ostatecznych możliwościach: zbawieniu albo potępieniu. Jezus Chrystus żył pośród nas, umarł i zmartwychwstał, aby objawić nieodwołalnie zbawczą solidarność Boga z każdym człowiekiem (również …

CZY PO ŚMIERCI DUCH CZŁOWIEKA MOŻE BYĆ WŚRÓD NAS, CHOĆ GO NIE WIDZIMY?

Śmierć niszczy wspólnotę bezpośredniego i widzialnego przebywania między osobami; kończy się możliwość komunikacji, taka jaka towarzyszyła nam za życia. Wydarzenie to dotyka zarówno tych, co odchodzą, jak i żyjących, którzy pozostają. Nie znikają jednak wszystkie więzi, które istniały między osobami. To co pozostaje, to nie tylko pamięć i wspomnienia, ale — z chrześcijańskiego punktu widzenia …

CZY ŻYCIEM CZŁOWIEKA STERUJĄ PRZYPADKI, CZY PRZEZNACZENIE?

W życiu współczesnych ludzi można zauważyć pewien paradoks. Otóż z jednej strony lansuje się typ człowieka, który sam kieruje swoim życiem, zgodnie z własnymi upodobaniami, z drugiej zaś – szerzy się wiara w przeznaczenie oraz lęk przed tym, co przypadkowe i groźne w swojej nieobliczalności. Z jednej strony pewna reklama pokazuje nam różnych ludzi, którzy …