Radość tkwi nie w rzeczach

DLACZEGO LUDZIE MÓWIĄ, ŻE W NIEBIE JEST RAJ?

Pierwsza odpowiedź, jaka nasuwa się nam, mogłaby brzmieć: „ponieważ w niebie nie będzie jakiegokolwiek zła czy śmierci”. Ale wtedy rodzi się wątpliwość. Na początku stworzenia – w raju człowiek był szczęśliwy; tam jednak istniało zło. Upadły anioł mógł działać i kusić człowieka. Człowiek posłuchał szatana i z własnej woli popełnił grzech. Jeżeli więc w niebie …

Chrystus przyjął śmierć

Nie można nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że w człowieku znajduje się „pęd” ku życiu, a nie ku śmierci. Człowiek pragnie egzystencji bez końca. Tego instynktownego niejako przekonania nie jest w stanie odebrać mu nawet uznanie faktu, że śmierć jest końcem, a nawet zupełnym zakończeniem tego życia. Przeświadczenie o zwycięstwie życia nad śmiercią, które człowiek …

CZY PO ŚMIERCI DUCH CZŁOWIEKA MOŻE BYĆ WŚRÓD NAS, CHOĆ GO NIE WIDZIMY?

Śmierć niszczy wspólnotę bezpośredniego i widzialnego przebywania między osobami; kończy się możliwość komunikacji, taka jaka towarzyszyła nam za życia. Wydarzenie to dotyka zarówno tych, co odchodzą, jak i żyjących, którzy pozostają. Nie znikają jednak wszystkie więzi, które istniały między osobami. To co pozostaje, to nie tylko pamięć i wspomnienia, ale — z chrześcijańskiego punktu widzenia …